Лицензи

Център за професионално обучение Аутоперфект притежава лицензи за провеждането на следните курсове:

1. Разрешение № 67 на МТИТС от 19.05.2010 г. за организиране курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превозите на опасни товари.

2. Удостоверение за регистрация № 40 на ИА “АА” от 28.04.2010 г. за организиране на курсове за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията на водачи на автомобили за обществен превоз на пътници и товари, и за превози за собствена сметка.

ADR удостоверенията по Наредба № 40, издадени от ИА “АА”, са задължителни и признати на територията на всяка страна, подписала ADR спогодбата.

Картите за квалификация на водача по Наредба № 41, издадени от ИА “АА”, са задължителни и признати от всички страни в ЕС.