Професионална компетентност ръководители транспорт

Професионална компетентност за ръководители на транспортна дейност (Наредба 11 на МТ)

За издаване на лиценз за международен автомобилен превоз на пътници или товари, или продължаване на срока на валидност на съществуващ лиценз, се изисква “Удостоверение за професионална компетентност”, издадено на лицето, което ръководи транспортната дейност.

Издаденото от ИА “АА” удостоверение за професионална компетентност за международен автомобилен превоз на пътници или товари е безсрочно, валидно на територията на всички страни от ЕС, както и за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България.

 

Обучението за професионална компетентност за ръководители на транспортна дейност включва предметите, върху които се полага изпит:

• Гражданско, търговско и административно право;
• Трудово и осигурително право;
• Данъчно право;
• Търговско и финансово управление на фирмата;
• Достъп до пазара;
• Технически стандарти и аспекти на дейността;
• Пътна безопасност;

 

Обучението е колективно или индивидуално. Не е задължително!

Гарантира успешно полагане на изпита пред ИА “АА”.