Курс за ADR водачи

Аутоперфект организира курсове за обучение на ADR водачи всяка седмица.

ADR курсове за водачи

1. Курс за придобиване на ADR удостоверение за водачи на МПС за превоз на опасни товари.

Включва:

• Основен курс ( задължителен ) – 8 часа;
• Специализирани курсове ( по избор );
• Превоз на опасни товари в цистерни – 4 часа;
• Превоз на взривни вещества и изделия от клас 1 – 2 часа;
• Превоз на радиоактивни материали от клас 7 – 2 часа;
• Изпити пред ДАИ – всеки четвъртък четна дата.

 

2. Курс за удължаване на валидно ADR удостоверение за водачи на МПС за превоз на опасни товари. Провежда се в последната година преди изтичане на 5-годишния валидностен срок на удостоверението.

Включва:

• Основен курс ( задължителен ) – 8 часа;
• Специализирани курсове ( по избор );
• Превоз на опасни товари в цистерни – 4 часа;
• Превоз на взривни вещества и изделия от клас 1 – 2 часа;
• Превоз на радиоактивни материали от клас 7 – 2 часа;

Изпити пред ДАИ – всеки четвъртък четна дата.

Важно за водачите, на които предстои да удължават удостоверение ADR!

Удължаване на удостоверението ADR може да се проведе в цялата пета година от валидностния му срок, като 5-годишният срок на удълженото удостоверение важи от датата на изтичане на старото, а не от датата на изпита.

 

Важни връзки:

• Листовки онлайн

• Наредба 40 на МТИТС (пълен текст)