Професионална компетентност шофьори

Курсове Професионална компетентност за водачи се провеждат всяка седмица.

Професионална компетентност за придобиване на карта за квалификация на водачите (Наредба 41 на МТИТС)

Периодично обучение:

• за превози на товари – за водачи с категории C, CE, C1, C1E;
• за превози на пътници – за водачи на с категории D, DE, D1, D1E;

 

Начална квалификация – за всички водачи, които за първи път придобиват квалификационна карта:

• за водачи на камиони (категории C, CE, C1, C1E), придобили категории C или C1 след 10.09.2009г., за първа квалификационна карта.
• за водачи на автобуси (категории D, DE, D1, D1E), придобили категория D или D1 след 10.09.2008г., за първа квалификационна карта.

Картата за квалификация на водача е задължителна за всички водачи на превозни средства от категории C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E, когато с превозните средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка.

Картата за квалификация на водача е валидна 5 години.

 

Целта на обучението е да се създадат добре обучени водачи, което е задължително, за да бъде транспортният бизнес успешен. Водачите са най-важният фактор, който може да повлияе върху амортизацията на транспортните средства, както и на разхода на гориво.

 

Обучението, което съответства на Европейските директиви, обхваща всичко – от ефективно шофиране, до безопасен транспорт. С нашето обучение водачите развиват своите умения да правят икономии, да повишават ефективността на превозите, да утвърждават имиджа на фирмите, да повишават печалбата.

 

Подготовката на водачите за придобиване на карта за квалификация е въведена на територията на всички страни – членки на ЕС чрез Директива 2003/59/ЕО, транспонирана за България чрез Наредба 41/04.08.2008г. на МТИТС.