ADR консултанти

Съгласно НАРЕДБА № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари всички химически предприятия и транспортни фирми, занимаващи се с превози на опасни товари, трябва задължително да имат Консултант по безопасността при превоз на опасни товари.

Курсове за ADR консултанти

1. Курс за консултанти по безопасността при превозите на опасни товари ADR.

Включва 64 часа обучение за:

• Общи теми;
• Превоз на товари от клас 3 до клас 9;
• Превоз на взривни вещества и изделия от клас 1;
• Превоз на газове от клас 2;
• Превоз на радиоактивни материали от клас 7;

Изпити пред ДАИ – по график, обявен на сайта на ИА АА.

 

2. Курс за удължаване на валидно удостоверение за консултант по безопасността при превозите на опасни товари.

Обучението актуализира знанията и гарантира успешно полагане на изпита.

Провежда се през последната година от валидностния срок на удостоверението.

Обучението не е задължително!

Изпити пред ДАИ – по график, обявен на сайта на ИА АА.

Важно за водачите, на които предстои да удължават удостоверение ADR!

Удължаване на удостоверението ADR може да се проведе в цялата пета година от валидностния му срок, като 5-годишният срок на удълженото удостоверение важи от датата на изтичане на старото, а не от датата на изпита.

 

Важни връзки:

Наредба 40 на МТИТС (пълен текст)