Общи условия на сайта

Общи условия на уебсайта на Център за професионално обучение Аутоперфект, намиращ се на основен домейн Autoperfekt.org

УЕБСАЙТЪТ AUTOPERFEKT.ORG ИМА ИЗЦЯЛО ПРЕЗЕНТАЦИОННА ФУНКЦИЯ ДА ИНФОРМИРА ХОРАТА ЗА СЪЩНОСТТА НА КУРСОВЕТЕ ЗА ADR И ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДА ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТТА ТЕ ДА ОСЪЩЕСТВЯТ КОНТАКТ С ЕКИПА НА ЦЕНТЪРА, ЗА ДА СЕ ЗАПИШАТ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОБУЧЕНИЯ.

т1. Въведение

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГАТА СЪГЛАСНО ЗЗП:
ЕТ Ауто перфект – Н.В.
ЕИК: 130977031

с

1. Разрешение № 67 на МТИТС от 19.05.2010 г. за организиране курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превозите на опасни товари.

2. Удостоверение за регистрация № 40 на ИА “АА” от 28.04.2010 г. за организиране на курсове за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията на водачи на автомобили за обществен превоз на пътници и товари, и за превози за собствена сметка.

Контакти:
Телефон: +359 898 55 26 35
И-мейл: autoperfekt@gmail.com

Настоящият електронен документ съдържа ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА – Autoperfekt.org

 

Собственик на уебсайта Autoperfekt.org е фирма ЕТ Ауто перфект – Н.В., вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 130977031.

 

ЕТ Ауто перфект – Н.В. държи всички авторски права за интелектуална собственост върху графични и уеб дизайн, всяко тесктово, графично, визуално и мултимедийно авторско (не от външен източник) съдържание в уебсайта Autoperfekt.org,
различно от официално приетите и публикувани в сайта закони, наредби и съобщения от Държавен вестник на Република България и Министерството на транспорта.

КОПИРАНЕТО, ИМИТАЦИЯТА, ПЛАГИАТСТВОТО, МОДИФИЦИРАНЕТО, ВЗАИМСТВАНЕТО, НАПОДОБЯВАНЕТО, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО, ИЗТЕГЛЯНЕТО, ПРОДАВАНЕТО, РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО И ПУБЛИКУВАНЕТО НА ГРАФИЧНИЯ И УЕБ ДИЗАЙН, ТЕКСТОВОТО И ВИЗУАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ УЕБСАЙТА AUTOPERFEKT.ORG, Е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО!

ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА УЕБСАЙТА:
ЕТ Ауто перфект – Н.В.
ЕИК: 130977031

Контакти:
Телефон: +359 898 55 26 35
И-мейл: autoperfekt@gmail.com

 

ЗА ДА МОЖЕ ДА ПОДДЪРЖА КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ЖЕЛАНИЯТА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, ЕТ АУТО ПЕРФЕКТ – Н.В. СЪЗДАВА ДОЛУИЗБРОЕНИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ЗА ДА ЗАЩИТАВА ОТ ЗЛОУПОТРЕБИ, КАКТО СЕБЕ СИ, ТАКА И СВОИТЕ КЛИЕНТИ.

т2. Авторско право

Графичният и уеб дизайн, текстовото съдържание и всички дигитални материали и активи на уебсайта Autoperfekt.org, включително авторски лога, търговски символи, графични изображения и надписи, текстове и мултимедийно съдържание, които не са от външни източници, са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторско право и сродните му права и са собственост на компанията собственик на уебсайта – ЕТ Ауто перфект – Н.В.

Всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право върху интелектуалната собственост, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

ЕТ Ауто перфект – Н.В. Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани на този сайт, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.

КОПИРАНЕТО, ИМИТАЦИЯТА, ПЛАГИАТСТВОТО, МОДИФИЦИРАНЕТО, ВЗАИМСТВАНЕТО, НАПОДОБЯВАНЕТО, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО, ИЗТЕГЛЯНЕТО, ПРОДАВАНЕТО, РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО И ПУБЛИКУВАНЕТО НА ГРАФИЧНИЯ И УЕБ ДИЗАЙН, ТЕКСТОВОТО И ВИЗУАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ УЕБСАЙТА AUTOPERFEKT.ORG, Е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО!

т3. Права и задължения съгласно закона за защита на потребителите

ЕТ Ауто перфект – Н.В. и Център за професионално обучение Аутоперфект си запазват правото да променят условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в уебсайта Autoperfekt.org.

Промените в Общите условия за ползване на сайта не засягат отношенията между клиента и доставчика на услугата, възникнали във връзка с валидно подадени преди промените заявки за обучения.

Платформа за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК)

Този документ (Общи условия на уебсайта Autoperfekt.org)
е последно обновен на 25 Май 2021-а година.