За нас

Аутоперфект ЦПО

Над 15 години Аутоперфект е водещ център за професионално обучение, специализиран в провеждане на курсове ADR за водачи и Консултанти по безопасността при превозите на опасни товари, както и курсове Професионална компетентност за шофьори и ръководители на транспортна дейност.

Аутоперфект провежда курсовете по начин, който гарантира:

• Лесно усвояване на знанията при подготовката на курсистите;
• Успешното полагане на съответните изпити;
• Поддържане и прилагане на придобитите знания;

 

Няколко фактора са критични при професионалното обучението. А именно:

• Обръщане на индивидуално внимание на всеки обучаван;
• Използване на интерактивни техники при провеждане на обучението;
• Големина на групите, позволяваща оптимално уплътняване на учебния график;
• Изключителна подкрепа при оформяне на всички формалности по необходимата документация за, по време на и след провеждането на курса;
• Дълготрайно подпомагане на завършилите курсисти чрез консултации и разрешаване на конкретни ситуации;